Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    De webpagina: iedere webpagina waarin de redactie een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
    De redactie: de bevoegde redactie van de webpagina;
    Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŰren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
    De gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
    de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
    Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
De redactie spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De redactie verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De redactie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De redactie mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŰindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. 
 

 

De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze verandering of beŰindiging.

 ●

Behoudens deze disclaimer, is de redactie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 ●

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 ●

De redactie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de redactie de toegang tot de webpagina monitoren.

 ●

U zal de redactie, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

   
  Gegevens

 ●

De gegevens die de redactie gebruikt op de webpagina's zijn allemaal afkomstig van online bronnen. Zijn er gegevens niet correct dan verzoekt de redactie u, om dit ons te melden.

 ●

Indien er gegevens van u op onze webpagina's staan welke u niet op onze pagina's vermeld wilt hebben, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Wij zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 48 uur na melding, verwijderen.

 
  Foto's

 ●

De foto's gebruikt op onze pagina's zijn (vaak) foto's die ons zijn toegestuurd. De Ierse Setter, heeft hierop geen copyright. Deze blijven bij de eigenaar. Het (her)gebruiken, downloaden, er naartoe linken is daarom ook niet toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming van de redactie of de fotograaf van de foto.

 
  Herplaatsing

 ●

De honden op de herplaatsing pagina staan zijn niet van de redactie van deze website. Wij hebben ze ook niet in beheer.

Op de voorwaarden gesteld door de aanbiedende partij kan de  redactie geen invloed uitoefenen.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de herplaatsing.
Het is belangrijk dat u, zowel aanbieder(s) als ge´ntresseerde(n), duidelijke afspraken maakt.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op info@iersesetters.nl